История на училището

Идеята за създаване на българско училище в град Аугсбург се ражда в средата на 2014 година. Замисълът е да се положи основа на средище на българската просвета и култура в немския град.

Сдружение Българско училище „Христо Ботев“ е учредено на 21.02.2015 г. Учредителите приемат Устав на сдружението, избират първия Управителен съвет и регистрират сдружението в Регистъра на сдруженията при Районен Съд град Аугсбург като „Bulgarische Schule ‚Hristo Botev‘ e.V.“. Педагогическият екип на училището разработва стратегия за развитие на училището. Учебните занятия са съобразени с учебния график на училищата в Бавария и се провеждат всяка събота.

През учебната 2014/2015 година се обучават деца в предучилищна група и сборен клас на ученици от 4-ти до 9-ти клас. Обучението се провежда съгласно адаптираните учебни програми на МОН.

Първата официална изява на училище „Христо Ботев” е на 28-ми февруари 2015 година. В Благотворителния концерт „С България в сърцето“ по случай Националния празник 3-ти март вземат участие 19 деца – първите записани в училището.

Учебната 2015/2016 година е открита на 19-ти септември 2015 г. Тържествено са посрещнати първокласниците, които с трепет отварят своите букварчета. Училището открива и три извънкласни форми на обучение: „Фолклорна работилница”, „Театрална група” и „Български народни танци”. През март 2016 година училището е вписано в списъка на българските неделни училища в чужбина.

От учебната 2016/2017 година БУ „Христо Ботев“ функционира като българско неделно училище. Всеки родител и дете са добре дошли в училището! Екипът ще го запознае с детайлите относно обучението и с радост ще приеме още един член на училищната общност.

Структура

Управителен съвет:  Управителен орган на Сдружение с идеална цел  Българско училище „Христо Ботев“ , отговорен за всички юридически и финансови дела

Училищен ръководител: Ръководен орган на училището, отговорен за цялостната учебно-възпитателната, методическа, организационна и контролна  дейност

Родителски съвет: Контролен орган, който следи законосъобразното и целесъобразното разходване на средства и подпомага всички училищни и извънкласни дейности

Родителски съвет
Управителен съвет (от ляво надясно на снимката):
Жени Христова – председател,
Антон Русев – заместник-председател,
Гергана Копп – финансов съветник

Преподаватели

KR9A5000cd-600×600

Цветелина Кирилова

Училищен ръководител, магистър, преподавател по БЕЛ и история на България
7 : 9 Hochformat

Десислава Христова

M.A., преподавател по БЕЛ, учител по НЕ
Marusya

Маруся Дилкова

Магистър, преподавател по БЕЛ, психолог
Mitra

Митра Петрова

Магистър педагог, преподавател по география на България
Rositsa Yordanova

Росица Йорданова

Преподавател по БЕЛ