История на училището

Идеята за създаване на българско училище в град Аугсбург се ражда в средата на 2014 година. Замисълът е да се положи основа на средище на българската просвета и култура в немския град.

Сдружение Българско училище „Христо Ботев“ е учредено на 21.02.2015 г. Учредителите приемат Устав на сдружението, избират първия Управителен съвет и регистрират сдружението в Регистъра на сдруженията при Районен Съд град Аугсбург като „Bulgarische Schule ‚Hristo Botev‘ e.V.“. Педагогическият екип на училището разработва стратегия за развитие на училището. Учебните занятия са съобразени с учебния график на училищата в Бавария и се провеждат всяка събота.

През учебната 2014/2015 година се обучават деца в предучилищна група и сборен клас на ученици от 4-ти до 9-ти клас. Обучението се провежда съгласно адаптираните учебни програми на МОН.

Първата официална изява на училище „Христо Ботев” е на 28-ми февруари 2015 година. В Благотворителния концерт „С България в сърцето“ по случай Националния празник 3-ти март вземат участие 19 деца – първите записани в училището.

Учебната 2015/2016 година е открита на 19-ти септември 2015 г. Тържествено са посрещнати първокласниците, които с трепет отварят своите букварчета. Училището открива и три извънкласни форми на обучение: „Фолклорна работилница”, „Театрална група” и „Български народни танци”. През март 2016 година училището е вписано в списъка на българските неделни училища в чужбина.

От учебната 2016/2017 година БУ „Христо Ботев“ функционира като българско неделно училище. Всеки родител и дете са добре дошли в училището! Екипът ще го запознае с детайлите относно обучението и с радост ще приеме още един член на училищната общност.

Структура

Управителен съвет:  Управителен орган на Сдружение с идеална цел  Българско училище „Христо Ботев“ , отговорен за всички юридически и финансови дела

Училищен ръководител: Ръководен орган на училището, отговорен за цялостната учебно-възпитателната, методическа, организационна и контролна  дейност

Родителски съвет: Контролен орган, който следи законосъобразното и целесъобразното разходване на средства и подпомага всички училищни и извънкласни дейности

Родителски съвет
Управителен съвет (от ляво надясно на снимката):
Жени Христова – председател,
Антон Русев – заместник-председател,
Гергана Копп – финансов съветник

Преподаватели

KR9A5000cd-600×600

Цветелина Кирилова

Училищен ръководител, магистър, преподавател по БЕЛ и история на България
D. Hristova (2) – Kopie

Десислава Христова

M.A., преподавател по БЕЛ и НЕ
Marusya

Маруся Дилкова

Магистър, преподавател по БЕЛ, психолог
Mitra

Митра Петрова

Магистър педагог, преподавател по география на България
Rositsa Yordanova

Росица Йорданова

Преподавател по БЕЛ