Благотворителна акция “Коледа в кутия”

Добра среща с добро сърце и от Българско училище “Христо Ботев” в Аугсбург, и тази година “Коледа в кутия” вече пропътува до Мюнхен.

След седмица ще продължи към България, където ще зарадва с личен подарък деца, младежи и възрастни в неравностойно положение.

Начало:

13:00

понеделник, ноември 26, 2018

Край:

14:00

понеделник, ноември 26, 2018

Адрес

Peter-Henlein- Str. 2 86199 Augsburg

Event Participants