Езиков курс “Български за чужденци”

Езиковият курс се провежда от 13:15 часа в съботните дни на всеки месец на адреса на училището. Дневният курс е с продължителност два учебни часа (90 минути). Всички материали се осигуряват от училището.

Таксата за обучение е 10 евро на учебен час.

Началото на първия етап от обучението започва на 6 октомври 2018 г. и включва 22 учебни часа (11 посещения).

Таксата се превежда еднократно по банковата сметка на училището до  три седмици след началото на курса. С всеки от обучаващите се  подписва договор за осигуряване на преподавателски услуги. Езиковото обучение се води от Цветелина Кирилова – преподавател по български език с опит в преподаването на чужденци в  Inlingua Sprachschule Augsburg.

Начало:

13:15

събота, октомври 6, 2018

Край:

14:45

събота, октомври 6, 2018

Адрес

Peter-Henlein-Str. 2, 86199 Augsburg

Event Participants