Откриване на учебната 2018/2019 година

откриване учебна година

Начало:

10:30

събота, септември 15, 2018

Край:

11:30

събота, септември 15, 2018

Адрес

Peter-Henlein-Str. 2, 86199 Augsburg

Event Participants