7 : 9 Hochformat

Десислава Христова

Магистър, преподавател по БЕЛ

Родом от град София, възпитаничка на II-ра немска езикова гимназия „73 СОУ Владислав Граматик“, от седем години в Германия. Владее немски, английски и руски език на професионално ниво, в основна степен – испански и френски език. Десетгодишен опит в сферата на възпитанието и преподаването на деца в предучилищна и прогимназиална възраст, както и в ръководенето на обучения за младежи и студенти, понастоящем работи като социален педагог. От десет години професионална дейност в областта на поп и джаз пеенето. В свободното си време се занимава с пеене, йога и рисуване.

Магистратура „Социални науки: конфликтология“ (M.A. Sozialwissenschaftliche Konfliktforschung), Университет Аугсбург: Специалист по посредничество и медиация в областта на мира и конфликтите на международно, социално и междуличностно ниво. 

Бакалавър „Международни отношения“, Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – София: Интегрален профил за дипломатическа, консулска, обща външнополитическа, външноикономическа и международна дейност.

“За да се усмихнеш се иска понякога сила, но най-голямата ни сила е в усмивката!”

Other Members