Marusya

Маруся Дилкова

Магистър, преподавател по БЕЛ, психолог

Завършила Славянски факултет на Софийски университет “Климент Охридски”, специалност Българска филология.
Професионална квалификация – Специалист по български език и литература и преподавател в средните училища.
Магистър по Психология с професионална квалификация – Социален психолог, фамилен и детски терапевт.
Професионален опит като учител и психолог в България над 15 години. Практикуващ психолог в Германия. Работи с деца, юноши и възрастни.

“Аз съм учител и всеки ден благодаря на Бога за това!”

Other Members