Mitra

Митра Петрова

Магистър педагог, преподавател по география на България

Завършила ВМЕИ гр. Габрово – машинен инженер. ВМЕИ гр. София специализация, Робототехника – педагогика, Централен институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри – гр. София, ІІ професионално-квалификационна степен.

Умения: Работа с документация, дневници, организиране на учебния процес. Работа в екип, точност, отговорност. Професионален опит като учител в България над 30 години.

“В света има много чудеса и едно от тях е училището.”

Other Members